شنبه, 2 مرداد 1400
  • ساعت : ۹:۲۴:۵۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ 
  • کد خبر : ۲۹۰۱
لینك ورود به امتحانات مجازی(سامانه وادانا)

لینک ورود به سامانه امتحانات مجازی (وادانا )
http://vadana06.iauec.ac.ir

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۳

برچسب ها

    5.5.0.0
    V5.5.0.0