يکشنبه, 10 اسفند 1399
  • ساعت : ۱۱:۲۸:۵۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ 
  • کد خبر : ۲۸۶۰
آدرس سامانه برگزاری امتحانات مجازی دانشگاه

سامانه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه به صورت مجازی
Vadana06.iauec.ac.ir

امتیاز :  ۲.۶۷ |  مجموع :  ۳

برچسب ها

    5.5.0.0
    V5.5.0.0