دوشنبه, 10 آذر 1399
  • ساعت : ۱۴:۱۴:۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ 
  • کد خبر : ۲۸۴۰
آدرس ورود به كلاس مجازی دانشگاه

لینک ورود به سامانه وادانا
http://vadana06.iauec.ac.ir

امتیاز :  ۳.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    5.5.0.0
    V5.5.0.0